دکتر محمد علی حسینی

حشره ای که در بینی لانه گزیده بود

حشره ای که در بینی لانه گزیده بود
اين حشره جديد که به تازگي کشف شده است همه دانشمندان را متعجب کرد محل زندگي او در سوراخ بيني يک افراد است !
پژوهشگران يک گونه نادر و جديد جانوري را در سوراخ بيني يک فرد پيدا کردند.
توني گلد برگ از دانشگاه ويسکا‌نيس در مديسون‌ پس از سفر به او گاندا يک گونه کاملا جديد را در سوراخ بيني خود پيدا کرد.
گلدبرگ در حال تحصيل بر روي بيماري‌هاي گسترش يافته در جنگل است و در سفر خود به ارتقاعات پارک ملي KIBALE در غر ب اوگا‌ندا متوجه شد يک نشانه هشدار دهنده در بيني او وجود دارد.
گلدبرگ پس از استخراج جانور و تعيين DNA  آن دريافتDNA  اين جانور هيچ شباهتي به ديگر موجودات ندارد و يک گونه کاملا جديد است.
با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید